UWAGA ROZPOCZĘCIE KURSÓW!

 

 W dniu 13.11.2017 godz. 16.00 zapraszamy na rozpoczęcie kursów na:

 

  • WÓZKI WIDŁOWE WRAZ Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWEJ,
  • ŻURAWIE PRZEŁADUNKOWE (HDS) 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

 

 

 

Rozeznanie rynku

dotyczy: przygotowanie i dostarczenia cateringu na zajęcia prowadzone w ramach projektu: "Młodzi gotowi do pracy - START" WND - POWR.01.02.01-24-0193/16

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w oparciu o zasadę efektywnego Zarządzania finansami określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający :  

Unijny Ośrodek Szkolenia Kierowców sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 8 
43-252 Jarząbkowice

NIP 6381819549

Reprezentowany przez Mariusza Krzempka – Prezesa

I. Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu:

 2892 - posiłków w formie obiadu (II danie)

na szkolenia zawodowe dla Uczestników/-czek w ramach Projektu "Młodzi gotowi do pracy - START" WND - POWR.01.02.01-24-0193/16

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamówienia.

Przedmiot zamówienia określają kody CPV:

CPV: 55520000-1 Usługi dostarczenia posiłków.

2. Wyżywienie dla każdego z uczestników  obejmuje:

  1. obiad jednodaniowy:
    - drugie danie: danie mięsne: mięso min. 150 g na osobę, ziemniaki lub zamiennie: makaron, ryż, kasza – min. 200 g na osobę, surówka lub warzywa gotowane – min. 150 g na osobę lub

    - drugie danie bezmięsne: ryba – min. 150 g na osobę, ziemniaki lub zamiennie: makaron, ryż, kasza – min. 200 g na osobę, surówka lub warzywa gotowane – min. 150 g na osobę,

    - dania jarskie.

  2. Wykonawca musi zapewnić różnorodność posiłków

 

 

W przypadku obecności na szkoleniach osób o specjalnych wymogach żywieniowych (wegetarianizm, alergie pokarmowe) Wykonawca zapewni odpowiedni dla nich posiłek.

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maj  2017 r. – październik 2018r. Dokładne terminy i godziny dostaw będą ustalane indywidualnie w porozumieniu z Zamawiającym.Wszystkie informacje oraz formularz są zamieszczone w załączonym dokumencie.
Termin złożenia oferty: 14.04.2017