Belka krzempek 1

Lekarz

wynajem

Cel i zadania kursu

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III kasy uprawnień.

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

W szkoleniu może uczestniczyć osoba, która:

  • ukończyła 18 lat,
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
  • posiada zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.

 

Plan szkolenia

 L.p.  Przedmiot nauczania  Liczba godzin

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Użytkowanie eksploatacyjne

Podstawy elektrotechniki

Budowa betoniarek

Technologia robót

Zajęcia praktyczne

6

4

4

6

6

12

   Ogółem 38