Belka krzempek 1

Lekarz

wynajem

Cel i zadania kursu

Kursy operatorów maszyn do robót drogowych są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora narzędzi udarowych ręcznych stosowanych do rozkruszania. Specjalność ta obejmuje młotki udarowe i udarowo-obrotowe ręczne z napędem:

  • spalinowym,
  • hydraulicznym,
  • elektrycznym,
  • pneumatycznym,

posiadające możliwość pracy z udarem.

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

W szkoleniu może uczestniczyć osoba, która:

  • ukończyła 18 lat,
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
  • posiada zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora narzędzi udarowych ręcznych.

 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu operatora narzędzi udarowych ręcznych.

 

Plan szkolenia

 L.p.  Przedmiot nauczania  Liczba godzin

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

Użytkowanie eksploatacyjne

Dokumentacja techniczna

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy elektrotechniki

Budowa narzędzi udarowych recznych

Technologia robót

Zajęcia praktyczne

4

4

6

6

8

6

10

   Ogółem  44