Belka krzempek 1

Lekarz

wynajem

pobierz.

Prawo jazdy

starostwa

"Kurs operatora żurawia Kategoria II (HDS)"

Zasady rekrutacji kandydatów:

W szkoleniu kandydatów na operatorów żurawi przenośnych, może brać udział osoba, która posiada:

  • wymagany przepisami ustawy wiek - minimum 18 lat,
  • wykształcenie conajmniej zasadnicze zawodowe lub tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pokrewnym,
  • staż pracy - minimum 1 miesiąc praktykijako pomocnik operatora odpowiedniego typu żurawia - pisemne potwierdzenie,
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku obsługi żurawia przenośnego,
  • prawo jazdy odpowiedniej kategorii - jeżeli kierowca samochodu ma pełnić funkcję operatora żurawia,

 

Program szklenia obejmuje conajmniej:

 

Lp.

Temat zajęć Liczba godzin
1. Ogólne wiadomości o żurawiach przenośnych 4
2. Budowa żurawi przenośnych 16
3. Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy, współpraca z hakowym 4
4. Obsługa i eksploatacja żurawi przenośnych 16
5. Dozór Techniczny nad żurawiami przenośnymi 4
6. BHP 4
RAZEM           48

 

 

Ośrodek posiada akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty na przeprowadzanie tego typu szkoleń