Belka krzempek 1

Lekarz

wynajem

pobierz.

Prawo jazdy

starostwa

Egzaminy państwowe

Bielsko

Kategoria C - upoważnia do kierowania:

  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu,
  2. ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym (łącznie z przyczepą lekką),
  3. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  4. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 

Warunki do spełnienia przez kandydata na kierowcę kategorii C:
  • kandydat może rozpocząć kurs, kiedy będzie miał 21 lat,
  • szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B,
  • aktualne badania lekarskie i psychologiczne.