Belka krzempek 1

Lekarz

wynajem

pobierz.

Prawo jazdy

starostwa

Egzaminy państwowe

Bielsko

Kategoria B+E, C+E, D+E - posiadanie tych kategorii uprawnia do kierowania:

a) pojazdem określonym odpowiednio w prawa jazie kategorii B, C lub D łącznie  z przyczepą (przyczepami),

b) w zakresie kategorii B+E dopuszazelna masa całkowita ciagnietej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t.