Belka krzempek 1

Lekarz

wynajem

pobierz.

Prawo jazdy

starostwa

Egzaminy państwowe

Bielsko

Kategoria D - posiadanie  tej kategori uprawnia do kierowania:

  1. autobusem, ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym,
  2. zespołem pojazdów złożonych z pojazdów, o których mowa w lit.a,  oraz z przyczepy lekkiej,
  3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
  4. ciągnikiem rolniczym ,pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej.

 

Warunki do spełnienia przez kandydata na kierowcę kategorii D:

  • kandydat może rozpocząć kurs, kiedy będzie miał: 24 lata,
  • żołnierz zasadniczej służby wojskowej posiadający prawo jazdy kategorii B: 19 lat,
  • szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy kat. B,
  • aktualne badania lekarskie.