Belka krzempek 1

Lekarz

wynajem

pobierz.

Prawo jazdy

starostwa

 

Kategoria T - posiadanie tej  kategorii uprawnia do kierowania:

a) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

b) zespołem pojazdów złożonych z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.