Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia kierującego do poruszania się:

   – motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 , mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej         nieprzekraczającym 0,1 kW/kg

     – motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW

     – pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii A1:

– Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii A1.

– Wiek minimum 16 lat

 

Cena kursu zawiera:

– Część teoretyczna szkolenia (30 godzin).

– Część praktyczna szkolenia (20 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach

– Teoretyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w siedzibie OSK KRZEMPEK.

– Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych jak na egzaminach w WORD

– Wykwalifikowana kadra dydaktyczna.

 

Pojazd szkoleniowy:

 – Yamaha