Kurs prawa jazdy A

Prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania:

 • motocyklem
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
Wymagania
 • Badanie lekarskie 1 zdjęcie
 • Posiadanie numeru PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii A
 • Wiek minimum 24 lata lub 20 lat, gdy kandydat ubiegający się o prawo jazdy kategorii A posiada przynajmniej 2 lata prawo jazdy kategorii A2

W cenie kursu zawiera się:

 • Część teoretyczna szkolenia (26 godzin) – możliwość realizacji w formie e-learningu
 • 1 pomoc (4 godziny) - przeprowadzana w Ośrodku Szkolenia
 • Część praktyczna szkolenia (20 godzin) - ustalana indywidualnie z kursantem w jakie dni oraz godziny chce jeździć
 • Pytania egzaminacyjne
 • Egzamin wewnętrzny - Teoretyczny przeprowadzany w Ośrodku Szkolenia
 • Egzamin wewnętrzny - Praktyczny przeprowadzany w Ośrodku Szkolenia
 • Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych w Ośrodku Szkolenia


Powyższe wymogi nie dotyczą osób ubiegających się o prawo jazdy kat. A jeżeli posiadają prawo jazdy kat. A2 lub A1, albo zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu w zakresie prawa jazdy kat. A2 lub A1.
W przypadku gdy osoba rozpoczyna szkolenie w zakresie kat. A, to liczba godzin zajęć praktycznych ulega zmniejszeniu o 10 jeżeli osoba posiada prawo jazdy odpowiednio kat. A2 (także A1)

Pojazd szkoleniowy: SUZUKI
Kadra dydaktyczna jest cierpliwa, wyrozumiała, ma wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.

Nasi kursanci mają do dyspozycji znakomity plac manewrowy przy ulicy Przemysłowej 1 o równej, betonowej nawierzchni.
Po ukończonym kursie wydawane są dokumenty, które umożliwiają zapisanie się na państwowy egzamin w WORD. Egzamin państwowy opłaca kursant w WORD.

Wyślij zapytanie