Kwalifikacja wstępna uzupełniająca do kategorii D1, D1+E, D, D+E

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej skierowany jest do osób, które posiadają już kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną do jednej z kategorii prawa jazdy (C lub D)  i chcą wykonywać przewóz drogowy w ramach innej kategorii prawa jazdy.

Szkolenie obejmuje 70 godzin zajęć (65 godzin teorii, 5 godzin praktyki) i kończy się egzaminem państwowym.

Wymagania

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej może przystąpić osoba, która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
  • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt

Niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kurs kwalifikacyjny składa się z:

  1. 65 godzin zajęć teoretycznych
  2. 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Kurs kwalifikacji wstępnej prowadzimy indywidualnie metodą e-learnigową, więc możemy rozpocząć go w dowolnym momencie.


W cenie kursu zawiera się:

  • Część teoretyczna szkolenia (65godzin)
  • Część praktyczna szkolenia (5 godzin)
  • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność
  • Egzamin państwowy
  • Doskonała kadra dydaktyczna, z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniu osób
Wyślij zapytanie