Operator koparki jednonaczyniowej klasa I

Kurs na operatora koparki jednonaczyniowej klasy I uprawnia do kierowania i wykonywania robót ziemnych koparkami jednonaczyniowymi powyżej 25 ton masy eksploatacyjnej, klasa I.

Wymagania
  • 18 lat
  • ukończona szkoła podstawowa
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora koparki

W cenie kursu zawiera się:

  • Część teoretyczna szkolenia (68 godzin dla klasy I)
  • Część praktyczna szkolenia (107 godzin dla klasy I)
  • Materiały szkoleniowe, które kursant otrzymuje na własność
  • Egzamin państwowy przeprowadzany jest w siedzibie OSKrzempek, przed komisją Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz
  • Doskonała kadra dydaktyczna, z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniu osób

Po ukończonym szkoleniu przeprowadzany jest państwowy egzamin w siedzibie Unijnego Ośrodka Szkolenia Kierowców sp. z o.o. Egzamin ten składa się z części praktycznej i teoretycznej. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego wydawane są uprawnienia w formie dyskietki z wpisem do Centralnego Rejestru Operatorów Maszyn Budowlanych.

Kurs operatora koparki jednonaczyniowej klasy I, można zrobić nie posiadają uprawnień operatora koparki jednonaczyniowej klasy III.

Wyślij zapytanie