Szkolenie okresowe do bloku programowego C1, C1+E, C, C+E oraz do bloku programowego D1, D1+E, D, D+E

Szkolenie okresowe kierowców skierowane jest dla kierowców, którzy wykonują lub chcą wykonywać przewóz rzeczy lub osób, a którzy uzyskali prawo jazdy przed datą:

  • 10 września 2008 r. dla kategorii D1, D1+E, D, D+E
  • 10 września 2009 r. dla kategorii C1, C1+E, C, C+E

Oraz dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy danej kategorii po podanych powyżej terminach i uzyskali także świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Aby przedłużać ważność posiadanych przez siebie uprawnień do przewozu rzeczy lub osób kierowcy muszą odbywać takie szkolenie co 5 lat.

Szkolenie okresowe trwa 35 godzin – realizowane indywidualnie metodą e-learningową.

Wymagania
Wyślij zapytanie