Kurs prawa jazdy A2

Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (46,9357KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Wymagania
 • Badanie lekarskie, 1 zdjęcie
 • Posiadanie numeru PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii A2
 • 18 lat

W cenie kursu zawiera się

 • Część teoretyczna szkolenia (26 godzin) – możliwość realizacji w formie e-learningu
 • 1 pomoc (4godziny) - przeprowadzana w Ośrodku Szkolenia
 • Część praktyczna szkolenia (20 godzin) - ustalana indywidualnie z kursantem w jakie dni oraz godziny chce jeździć
 • Pytania egzaminacyjne
 • Egzamin wewnętrzny - Teoretyczny przeprowadzany w Ośrodku Szkolenia
 • Egzamin wewnętrzny - Praktyczny przeprowadzany w Ośrodku Szkolenia
 • Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych w Ośrodku Szkolenia


Pojazd szkoleniowy: YAMAHA i HONDA
Kadra dydaktyczna jest cierpliwa, wyrozumiała, ma wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.
 
Nasi kursanci mają do dyspozycji doskonały plac manewrowy przy ulicy Przemysłowej 1 o równej, betonowej nawierzchni.
 
Po ukończonym kursie wydawane są dokumenty, które umożliwiają zapisanie się na państwowy egzamin w WORD. Egzamin państwowy opłaca kursant w WORD.

Wyślij zapytanie