Kurs prawa jazdy AM

Prawo jazdy kategorii AM uprawnia do kierowania:

 • motorowerem, rozumianym jako pojazdy dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h
 • czterokołowcem lekkim, rozumianym jako pojazd, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

 

Wymagania
 • Badanie lekarskie, 1 zdjęcie
 • Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii AM
 • 14 lat i pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna, ze względu na niepełnoletność

W cenie kursu zawiera się:

 • Część teoretyczna szkolenia (5 godzin) – możliwość realizacji w formie e-learningu
 • 1 pomoc (1 godzina) przeprowadzana w Ośrodku Szkolenia
 • Pytania egzaminacyjne
 • Część praktyczna szkolenia (10 godzin) - ustalana indywidualnie z kursantem w jakie dni oraz godziny chce jeździć.
 • Egzamin wewnętrzny - Teoretyczny przeprowadzany w Ośrodku Szkolenia.
 • Egzamin wewnętrzny - Praktyczny przeprowadzany w Ośrodku Szkolenia.
 • Możliwość rozwiazywania testów teoretycznych w Ośrodku Szkolenia.


Pojazdy szkoleniowe na kat. AM: ROMET MOTORS i YAMAHA
Kadra dydaktyczna jest cierpliwa, wyrozumiała, ma wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.

Nasi kursanci mają do dyspozycji znakomity plac manewrowy przy ulicy Przemysłowej 1 o równej, betonowej nawierzchni.

Po ukończonym kursie wydawane są dokumenty, które umożliwiają zapisanie się na państwowy egzamin w WORD. Egzamin państwowy opłaca kursant.

Wyślij zapytanie