Kurs prawa jazdy T

Prawo jazdy kategorii T uprawnia do kierowania:

  • Kategoria T uprawnia do kierowania:

- ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
- zestawem pojazdów składającym się z pojazdu opisanego powyżej i przyczepy (przyczep)
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagania
  • Badanie lekarskie, 1 zdjęcie
  • Posiadanie numeru PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii T
  • 16 lat i pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna, ze względu na niepełnoletność

W cenie kursu zawiera się:

  • Część teoretyczna szkolenia (26 godzin) - możliwość realizacji w formie e-learningu
  • 1 pomoc (4 godziny) – przeprowadzana w ośrodku szkolenia kierowców
  • Część praktyczna szkolenia (20 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach (ustalamy z kursantem indywidualnie w jakie dni oraz godziny chce jeździć)
  • Egzamin wewnętrzny - Teoretyczny przeprowadzany w Ośrodku Szkolenia
  • Egzamin wewnętrzny - Praktyczny przeprowadzany w Ośrodku Szkolenia
  • Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych w Ośrodku Szkolenia


Pojazd szkoleniowy: ZETOR z przyczepą
Kadra dydaktyczna jest cierpliwa, wyrozumiała, ma wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.

Nasi kursanci mają do dyspozycji znakomity plac manewrowy przy ulicy Przemysłowej 1 o równej, betonowej nawierzchni .

Po ukończonym kursie wydawane są dokumenty, które umożliwiają zapisanie się na państwowy egzamin w WORD. Egzamin państwowy opłaca kursant.

Wyślij zapytanie