Kurs prawa jazdy D

Prawo jazdy kategorii D uprawnia do kierowania:

 • autobusem
 • ciągnikiem rolniczym
 • pojazdem wolnobieżnym
Wymagania
 • Badanie lekarskie i psychologiczne, 1 zdjęcie
 • Posiadanie numeru PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii D
 • Wiek minimum 24 lata (lub 21 lat w sytuacji, kiedy kursant posiada świadectwo kwalifikacji wstępnej do prawa jazdy kategorii D)
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B lub C

W cenie kursu zawiera się:

 • Część teoretyczna szkolenia (20 godzin) – możliwość realizacji w formie e-learningu
 • Pytania egzaminacyjne
 • Część praktyczna szkolenia:
  - 40godzin dla osób, które posiadają kat. C
  - 60 godzin dla osób, które posiadają kat. B ustalane indywidualnie z kursantem w jakie dni oraz godziny chce jeździć
 • Egzamin wewnętrzny - Teoretyczny przeprowadzany w Ośrodku Szkolenia
 • Egzamin wewnętrzny - Praktyczny przeprowadzany w Ośrodku Szkolenia
 • Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych w Ośrodku Szkolenia


Pojazdy szkoleniowe: PONTICELLI i MAN
Kadra dydaktyczna jest cierpliwa, wyrozumiała, ma wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób

Nasi kursanci mają do dyspozycji doskonały plac manewrowy przy ulicy Przemysłowej  1 o równej, betonowej nawierzchni.

Po ukończonym kursie wydawane są dokumenty, które umożliwiają zapisanie się na państwowy egzamin w WORD. Egzamin państwowy opłaca kursant.

Wyślij zapytanie