Warsztaty Instruktorskie

Warsztaty skierowane są do instruktorów i wykładowców, którzy są wpisani do ewidencji starosty i mają obowiązek uczestniczenia w corocznych warsztatach doskonalenia zawodowego.

 

 

Wymagania

-

ZAKRES SZKOLENIA

Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Zajęcia teoretyczne:

 • Psychologia,
 • Metodyka nauczania,
 • Prawo o ruchu drogowym,
 • Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu,
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia,
 • Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców,
 • Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego.

Zajęcia praktyczne:

 • Przeprowadzenie (pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty) części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych,
 • Przeprowadzenie (pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty) części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzonej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych,
 • Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów.

CZAS TRWANIA: 3 DNI

 • 10 godzin zajęć teoretycznych,
 • 4 godziny zajęć praktycznych.

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

 • Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach.
Wyślij zapytanie