Rusztowania budowlano - montażowe

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Posługiwania się dokumentacją techniczną rusztowań budowlano-montażowych różnych rodzajów i typów
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót
 • Organizacji pracy podczas montażu i demontażu rusztowań w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów rusztowań budowlano-montażowych metalowych
Wymagania
 • 18 lat
 • ukończona szkoła podstawowa
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora narzędzi udarowych ręcznych

W cenie kursu zawiera się:

 • Część teoretyczna szkolenia (48 godzin)
 • Część praktyczna szkolenia (32 godzin)
 • Materiały szkoleniowe, które kursant otrzymuje na własność
 • Egzamin państwowy przeprowadzany jest w siedzibie OSKrzempek, przed komisją Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • Doskonała kadra dydaktyczna, z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniu osób

Po ukończonym szkoleniu przeprowadzany jest państwowy egzamin w siedzibie Unijnego Ośrodka Szkolenia Kierowców sp. z o.o. Egzamin ten składa się z części praktycznej i teoretycznej. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego wydawane są uprawnienia w formie dyskietki z wpisem do Centralnego Rejestru Operatorów Maszyn Budowlanych.

Wyślij zapytanie