Kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona do kategorii D1, D1+E, D, D+E

W ramach kursu kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii D, kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii D uzyskali po dniu 10 września 2009r, mają ukończony kurs kwalifikacji wstępnej na kat. C a chcą zrobić kurs kwalifikacji na kat D muszą ukończyć kurs w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej. Kwalifikację uzupełniającą przyspieszoną mogą odbyć kierowcy, którzy ukończyli 21 lat. Obejmuje ono 35 godzin zajęć i kończy się egzaminem państwowym.

Celem kursu jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii D oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.

Wymagania

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba, która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
  • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt

Niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kurs kwalifikacji wstępnej prowadzimy indywidualnie metodą e-learnigową, więc możemy rozpocząć go w dowolnym momencie.

Kurs kwalifikacyjny składa się z:

  1. 32,5 godziny zajęć teoretycznych
  2. 2,5 godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym


W cenie kursu zawiera się:

  • Część teoretyczna szkolenia (32,5 godziny)
  • Część praktyczna szkolenia (2,5 godziny)
  • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność
  • Egzamin państwowy
  • Doskonała kadra dydaktyczna, z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniu osób
Wyślij zapytanie