Kurs prawa jazdy B

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t,
 • pojazdem, o którym mowa w pkt. 1 z przyczepką lekką do 750kg
 • pojazdem, o którym mowa w pkt. 1, z przyczepką inną niż lekka, o ile łączna dmc zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5t (po zdaniu dodatkowego praktycznego egzaminu państwowego dmc zespołu tych pojazdów może wynosić do 4,25t – uprawnienia kod B96)
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125cm3  i mocy nieprzekraczającej 11 kW (14,9556 KM), a także stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg warunek posiadanie prawa jazdy kat. B minimum 3 lata
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym jednakże bez prawa ciągnięcia przyczepy lub tylko z przyczepą lekką
Wymagania
 • Badanie lekarskie, 1 zdjęcie
 • Posiadanie numeru PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii B.
 • 18 lat (możliwość rozpoczęcia kursu 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat).

W cenie kursu zawiera się:

 • Część teoretyczna szkolenia (26 godzin) – możliwość realizacji w formie e-learningu
 • 1 pomoc (4 godziny) – prowadzona w Ośrodku Szkolenia
 • Część praktyczna szkolenia (30 godzin) – ustalana indywidualnie z kursantem w jakie dni oraz godziny chce jeździć
 • Pytania egzaminacyjne
 • Egzamin wewnętrzny - Teoretyczny przeprowadzany w Ośrodku Szkolenia
 • Egzamin wewnętrzny - Praktyczny przeprowadzany w Ośrodku Szkolenia
 • Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych w Ośrodku Szkolenia


Pojazd szkoleniowy: TOYOTA YARIS
Kadra dydaktyczna jest cierpliwa, wyrozumiała, ma wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.

Nasi kursanci mają do dyspozycji doskonały plac manewrowy przy ulicy Przemysłowej 1 o równej, betonowej nawierzchni.

Po ukończonym kursie wydawane są dokumenty, które umożliwiają zapisanie się na państwowy egzamin w WORD. Egzamin państwowy opłaca kursant.

Wyślij zapytanie