Kurs prawa jazdy A1

Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia kierującego do poruszania się:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika do 125 cm3 oraz maksymalnej mocy 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg;
 • motocyklem trójkołowym o maksymalnej mocy 15 kW;
 • pojazdami określonymi z kategorii AM;
Wymagania
 • Badanie lekarskie, 1 zdjęcie
 • Posiadanie numeru PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii A1
 • 16 lat i pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna, ze względu na niepełnoletność

W cenie kursu zawiera się:

 • Część teoretyczna szkolenia (26 godzin) – możliwość realizacji w formie e-learningu
 • 1 pomoc (4godziny) - przeprowadzana w Ośrodku Szkolenia
 • Pytania egzaminacyjne
 • Część praktyczna szkolenia (20 godzin) - ustalana indywidualnie z kursantem w jakie dni oraz godziny chce jeździć.
 • Egzamin wewnętrzny - Teoretyczny przeprowadzany w Ośrodku Szkolenia.
 • Egzamin wewnętrzny - Praktyczny przeprowadzany w Ośrodku Szkolenia.
 • Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych w Ośrodku Szkolenia.

Pojazd szkoleniowy: YAMAHA
Kadra dydaktyczna jest cierpliwa, wyrozumiała, ma wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.

Nasi kursanci mają do dyspozycji znakomity plac manewrowy przy ulicy Przemysłowej 1 o równej, betonowej nawierzchni.
 
Po ukończonym kursie wydawane są dokumenty, które umożliwiają zapisanie się na państwowy egzamin w WORD. Egzamin państwowy opłaca kursant w WORD.

Wyślij zapytanie