Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kategorii C1, C1+E, C, C+E

W ramach kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii C, kerowcy, którzy prawo jazdy kategorii C uzyskali po dniu 10 września 2009r. muszą ukończyć kurs w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Kwalifikację wstępną przyspieszoną mogą odbyć kierowcy, którzy ukończyli 21 lat. Obejmuje ono 140 godzin zajęć i kończy się egzaminem państwowym.

Celem kursu jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii C oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.

Wymagania

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba, która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
  • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt

Niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kurs kwalifikacyjny składa się z:

  1. 130 godzin zajęć teoretycznych
  2. 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
  3. 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych – płyta poślizgowa

Kurs kwalifikacji wstępnej prowadzimy indywidualnie metodą e-learnigową, więc możemy rozpocząć go w dowolnym momencie.


W cenie kursu zawiera się:

  • Część teoretyczna szkolenia (130godzin)
  • Część praktyczna szkolenia (10 godzin)
  • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, ktróre kursant otrzymuje na własność
  • Egzamin państwowy
  • Doskonała kadra dydaktyczna, z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniu osób
Wyślij zapytanie