Kurs prawa jazdy C+E

Prawo jazdy kategorii CE uprawnia do kierowania:

  • zespołem pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3.5 t (z wyjątkiem autobusu lub motocykla) z przyczepą, a także ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub przyczepami
  • pojazdem określonym B, C, D, T łącznie z przyczepą
Wymagania
  • Badanie lekarskie, badanie psychologiczne, 1 zdjęcie
  • Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii CE
  • Posiadanie prawa jazdy kategorii C

Szkolić się na prawo jazdy kategorii C+E mogą osoby, które:

  • posiadają prawo jazdy co najmniej kategorii C
  • nie posiadają prawa jazdy kategorii C, ale ubiegają się o kategorię C łącznie z C+E
  • ukończyły kurs prawa jazdy kategorii C lub zaliczyły egzamin państwowy w zakresie tej kategorii

W cenie kursu zawiera się:

  • Część praktyczna szkolenia (25 godzin) – ustalana indywidualnie z kursantem w jakie dni oraz godziny chce jeździć
  • Egzamin wewnętrzny praktyczny – przeprowadzany w Ośrodku szkolenia


Pojazd szkoleniowy: MAN z przyczepą

Kadra dydaktyczna jest cierpliwa, wyrozumiała, ma wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.

Nasi kursanci mają do dyspozycji znakomity plac manewrowy przy ulicy Przemysłowej 1 o równej, betonowej nawierzchni.
 
Po ukończonym kursie wydawane są dokumenty, które umożliwiają zapisanie się na państwowy egzamin w WORD. Egzamin państwowy opłaca kursant w WORD.

Wyślij zapytanie