Operator wielozadaniowych nośników osprzętu wszystkie typy (ładowarki teleskopowe)

Kurs na operatora nośników, osprzętów wszystkie typy, uprawnia do kierowania i wykonywania robót wielozadaniowymi nośnikami osprzętu – wszystkie typy (ładowarki teleskopowe).

Wymagania
  • 18 lat
  • ukończona szkoła podstawowa
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora ładowarki

W cenie kursu zawiera się:

  • Część teoretyczna szkolenia (52 godziny)
  • Część praktyczna szkolenia. (82 godziny)
  • Materiały szkoleniowe, które kursant otrzymuje na własność
  • Egzamin państwowy przeprowadzany jest w siedzibie OSKrzempek, przed komisją Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz
  • Doskonała kadra dydaktyczna, z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniu osób


Po ukończonym szkoleniu przeprowadzany jest państwowy egzamin w siedzibie Unijnego Ośrodka Szkolenia Kierowców sp. z o.o. Egzamin ten składa się z części praktycznej i teoretycznej. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego wydawane są uprawnienia w formie dyskietki z wpisem do Centralnego Rejestru Operatorów Maszyn Budowlanych.

Wyślij zapytanie