Kurs prawa jazdy C

Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania:

 • Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t z wyjątkiem autobusu
 • Ciągnikiem rolniczym
 • Pojazdem wolnobieżnym
Wymagania
 • Badanie lekarskie, badanie psychologiczne, 1 zdjęcie
 • Posiadanie numeru PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii C
 • Wiek minimum 21 lat (lub 18 lat w sytuacji, kiedy kursant posiada świadectwo kwalifikacji wstępnej do prawa jazdy kategorii C)
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B

W cenie kursu zawiera się:

 • Część teoretyczna szkolenia (20 godzin) – możliwość realizacji  formie e-learningu.
 • Część praktyczna szkolenia (30 godzin) - ustalana indywidualnie z kursantem w jakie dni oraz godziny chce jeździć
 • Pytania egzaminacyjne
 • Egzamin wewnętrzny - Teoretyczny przeprowadzany w Ośrodku Szkolenia
 • Egzamin wewnętrzny - Praktyczny przeprowadzany w Ośrodku Szkolenia
 • Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych  w Ośrodku Szkolenia

Pojazd szkoleniowy: MAN
Kadra dydaktyczna jest cierpliwa, wyrozumiała, ma wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.

Nasi kursanci mają do dyspozycji znakomity plac manewrowy na ulicy Przemysłowej 1 o równej, betonowej nawierzchni.
 
Po ukończonym kursie wydawane są dokumenty, które umożliwiają zapisanie się na państwowy egzamin w WORD. Egzamin państwowy opłaca kursant w WORD.

Wyślij zapytanie