Przecinarki do nawierzchni dróg

Kurs na operatora przecinarki do nawierzchni dróg uprawnia do wykonywania robót drogowych przecinarkami do nawierzchni dróg kl. III.

Wymagania
  • 18 lat. ukończona szkoła podstawowa
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora przecinarek do nawierzchni dróg

W cenie kursu zawiera się:

  • Część teoretyczna szkolenia (22 godzin)
  • Część praktyczna szkolenia (14 godzin)
  • Materiały szkoleniowe, które kursant otrzymuje na własność
  • Egzamin państwowy przeprowadzany jest w siedzibie OSKrzempek, przed komisją Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz
  • Doskonała kadra dydaktyczna, z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniu osób

Po ukończonym szkoleniu przeprowadzany jest państwowy egzamin w siedzibie Unijnego Ośrodka Szkolenia Kierowców sp. z o.o. Egzamin ten składa się z części praktycznej i teoretycznej. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego wydawane są uprawnienia w formie dyskietki z wpisem do Centralnego Rejestru Operatorów Maszyn Budowlanych.

Wyślij zapytanie