Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia kierującego do poruszania się:

– motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (46,9357KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg,

– motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

 

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii A2:

– Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii A2.

– Wiek minimum 18 lat.

 

Cena kursu zawiera:

– Część teoretyczna szkolenia (30 godzin)

– Część praktyczna szkolenia (20 godzin)

– Teoretyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w siedzibie OSK.

– Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych w Ośrodku Szkolenia

– Wykwalifikowana kadra dydaktyczna.

 

Pojazd szkoleniowy:

– Yamaha RG

– Suzuki VZ