Prawo jazdy kategorii AM uprawnia kierującego do poruszania się:

 motorowerem i czterokołowcem lekkim (np. niewielkich quadów, których masa nie przekracza 350 kg, a prędkość maksymalna to 45 km/h) o pojemności nie przekraczającej 50 cm3.

 Zastępuje kartę motorowerową

 

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii AM:

 Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii A1.

Wiek minimum 14 lat.

 Osoby, które ukończyły 14 lat i posiadają kartę motorowerową odpłatnie mogą ją wymienić na prawo jazdy AM bez konieczności zdawania egzaminu.

 

Cena kursu zawiera:

  Część teoretyczna szkolenia (5 godzin).

 Część praktyczna szkolenia (5 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach

 Teoretyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w siedzibie OSK KRZEMPEK.

 Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych jak na egzaminach w WORD

  Wykwalifikowana kadra dydaktyczna.

 

Ważne: Prawo jazdy AM jest wydawane na okres 15 lat. Okres ten może zostać skrócony biorąc pod uwagę orzeczenie lekarskie. Po upływie tego czasu ważność traci jedynie dokument, niezdobyte uprawnienia.

 

Pojazd szkoleniowy: Yamaha (skrzynia automatyczna)