Prawo jazdy kategorii B uprawnia kierującego do poruszania się:

 

– pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,

– pojazdem, o którym mowa w pkt. 1, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,

– pojazdem, o którym mowa w pkt. 1 z przyczepą lekką,

– mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,

– ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

 

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii B:

– Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii B.

– Wiek minimum 18 lat.

 

Cena kursu zawiera:

– Część teoretyczna szkolenia (30 godzin).

– Część praktyczna szkolenia (30 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach

– Teoretyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w siedzibie OSK KRZEMPEK.

– Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych jak na egzaminach w WORD

– Wykwalifikowana kadra dydaktyczna

 

Pojazd szkoleniowy: Toyota Yaris – taka jak na egzaminie