BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Zapraszamy Przedsiębiorców, a także pracowników do skorzystania z platformy internetowej Baza Usług Rozwojowych.
Jest to ogólnodostępna, bezpłatna baza, na której zamieszczamy oferty realizowanych przez nas szkoleń, dzięki którym uczestnicy mogą podnosić i rozwijać swoje kompetencje.

Poziom dofinansowania zależny jest od wielkości przedsiębiorstwa:
mikroprzedsiębiorstwa – 80%
małe przedsiębiorstwa – 70%
średnie przedsiębiorstwa – 50%
Wartość dofinansowania stanowi pomoc de minimis udzielaną przedsiębiorcom.

Na terenie województwa śląskiego o dofinansowanie kosztów szkoleń mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dofinansowaniu podlega wyłącznie koszt szkolenia, bez badań lekarskich/psychologicznych oraz egzaminów państwowych.

Strona internetowa, na której znajdą Państwo świadczone przez nasz Ośrodek usługi rozwojowe:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=12074

W przypadku zainteresowania dofinansowaniem szkoleń prosimy o kontakt w siedzibie ośrodka lub telefonicznie : 32 47 33 595 , 32 47 67 411

Osoby zainteresowane dofinansowanymi szkoleniami prosimy również o zapoznanie się z regulaminem oraz informacjami dla województwa śląskiego:

http://serwisuslugirozwojowe.parp.gov.pl/files/Regulaminy/31_10_2018/Regulamin_BUR_31.10.2018.pdf