Prawo jazdy kategorii C uprawnia kierującego do poruszania się:

 pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3.5 t, z wyjątkiem autobusu,

 ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

 

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii C:

 Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii C

 Wiek minimum 21 lat (lub 18 lat w sytuacji, kiedy kursant posiada świadectwo kwalifikacji wstępnej do prawa jazdy kategorii C)

 Posiadanie prawa jazdy kategorii B

 

Cena kursu zawiera:

 Część teoretyczna szkolenia 20 godzin.

 Część praktyczna szkolenia (30 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach

 Teoretyczny i praktyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w OSK KRZEMPEK.

 Wykwalifikowana kadra dydaktyczna

 

Pojazdy szkoleniowe:

MAN TGL 12.250  
MAN TGL 12.240