Prawo jazdy kategorii D uprawnia kierującego do poruszania się:

 autobusem,

 ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

 

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii D:

 Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii D

 Wiek minimum 24 lata. (lub 21 lat w sytuacji, kiedy kursant posiada świadectwo kwalifikacji wstępnej do prawa jazdy kategorii D)

  Posiadanie prawa jazdy kategorii B lub C

 

 Cena kursu zawiera:

 Część teoretyczna szkolenia (20 godzin).

 Część praktyczna szkolenia (40 lub 60 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach

 Teoretyczny i praktyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w OSK OSKRZEMPEK.

  Wykwalifikowana kadra dydaktyczna

 

Pojazd szkoleniowy:

 SETRA HD 415

 Ponticelli