Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w kursie:

Nabór na darmowe kursy kwalifikacyjne trwa do 28 czerwca 2024 r.

Zajęcia odbywają się weekendowo.

UWAGA! W kursie mogą brać udział osoby bezrobotne jak i pracujące!

Jedyne warunki udziału w kursie to złożenie wypełnionego wniosku oraz ukończone 18 lat i wykształcenie minimum podstawowe/gimnazjalne.

Wnioski można pobrać poniżej w zakładkach:

DARMOWE KURSY NA MASZYNY BUDOWLANE                    DARMOWE KURSY NA SPAWANIE