Belka krzempek 1

Lekarz

wynajem

 

 

 

UWAGA ROZPOCZĘCIE KURSÓW!

 

 W dniu 13.11.2017 godz. 16.00 zapraszamy na rozpoczęcie kursów na:

 

 • WÓZKI WIDŁOWE WRAZ Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWEJ,
 • ŻURAWIE PRZEŁADUNKOWE (HDS) 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

 

 

 

Rozeznanie rynku

dotyczy: przygotowanie i dostarczenia cateringu na zajęcia prowadzone w ramach projektu: "Młodzi gotowi do pracy - START" WND - POWR.01.02.01-24-0193/16

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w oparciu o zasadę efektywnego Zarządzania finansami określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający :  

Unijny Ośrodek Szkolenia Kierowców sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 8 
43-252 Jarząbkowice

NIP 6381819549

Reprezentowany przez Mariusza Krzempka – Prezesa

I. Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu:

 2892 - posiłków w formie obiadu (II danie)

na szkolenia zawodowe dla Uczestników/-czek w ramach Projektu "Młodzi gotowi do pracy - START" WND - POWR.01.02.01-24-0193/16

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamówienia.

Przedmiot zamówienia określają kody CPV:

CPV: 55520000-1 Usługi dostarczenia posiłków.

2. Wyżywienie dla każdego z uczestników  obejmuje:

 1. obiad jednodaniowy:
  - drugie danie: danie mięsne: mięso min. 150 g na osobę, ziemniaki lub zamiennie: makaron, ryż, kasza – min. 200 g na osobę, surówka lub warzywa gotowane – min. 150 g na osobę lub

  - drugie danie bezmięsne: ryba – min. 150 g na osobę, ziemniaki lub zamiennie: makaron, ryż, kasza – min. 200 g na osobę, surówka lub warzywa gotowane – min. 150 g na osobę,

  - dania jarskie.

 2. Wykonawca musi zapewnić różnorodność posiłków

 

 

W przypadku obecności na szkoleniach osób o specjalnych wymogach żywieniowych (wegetarianizm, alergie pokarmowe) Wykonawca zapewni odpowiedni dla nich posiłek.

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maj  2017 r. – październik 2018r. Dokładne terminy i godziny dostaw będą ustalane indywidualnie w porozumieniu z Zamawiającym.Wszystkie informacje oraz formularz są zamieszczone w załączonym dokumencie.
Termin złożenia oferty: 14.04.2017

Polityka prywatności


Zapewniamy, że ochrona Państwa prywatności podczas korzystania z niniejszej strony internetowej, w tym ochrona przekazanych przez Państwa danych osobowych, jest dla nas bardzo istotna. Dlatego dołożymy niezbędnych starań w celu zapewnienia koniecznej ochrony w tym zakresie. Informujemy także, że korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptację przez Państwa zasad jej działania.

Wykorzystywanie plików „cookies” – gromadzenie danych anonimowych
Niniejsza strona internetowa, tak jak większość stron tego typu, wykorzystuje pliki „cookies”, po uzyskaniu Państwa zgody w tym zakresie. Pliki „cookies” są to niewielki pliki, najczęściej tekstowe, zapisywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego Państwo odwiedzają nasza stronę. W plikach „cookies” zapisane są ustawienia internetowe, które pozwalają m.in. „rozpoznać” Państwa przy ponownej wizycie na naszej stronie. Stosowanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie prawidłowej funkcjonalności naszej strony i dostosowania jej do Państwa preferencji i potrzeb, np. poprzez prezentowanie Państwu reklam uwzględniających Państwa zainteresowania lub zaniechanie ponownego prezentowania tej samej reklamy.

Dane uzyskane w ten sposób nie pozwalają jednak na ustalenie tożsamości użytkowników, dlatego nadal pozostają Państwo dla nas anonimowi. Wykorzystywanie plików „cookies” jest konieczne do pełnego wykorzystania właściwości naszej strony. Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na wykorzystywanie przez nas plików „cookies” informujemy, że niektóre z funkcji naszej strony internetowej mogą być niedostępne lub ograniczone.

Informujemy także, że w każdym czasie możliwe jest dokonanie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w Państwa przeglądarce, w tym możliwe jest zablokowanie lub usunięcie już zgromadzonych plików „cookies”. Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące „cookies” w przykładowych przeglądarkach internetowych:

Jeżeli korzystacie Państwo z innej przeglądarki proszę zastosować się do zaleceń używanej przeglądarki w tym zakresie, które znajdują się najczęściej w dziale Polityka Prywatności lub Najczęściej Zadawane Pytania.

W ustawieniach przeglądarki mogą Państwo także ustawić ogólną zgodę na wykorzystywanie plików „cookies”, wówczas dodatkowe zgody nie będą już potrzebne. W przypadku gdyby niniejsza strona internetowa zawierała odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności, takich zewnętrznych stron internetowych. Dlatego zwracamy uwagę na konieczność zapoznania się z tego rodzaju regulacjami zawartymi na innych stronach internetowych we własnym zakresie.

Zmiana Polityki prywatności
Zastrzegamy sobie możliwość uaktualniania lub zmiany niniejszej Polityki w każdym czasie poprzez publikację na niniejszej stronie internetowej jej nowej wersji, dlatego prosimy Państwa o regularne sprawdzania treści naszej Polityki prywatności.

Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

 

Kategoria T - posiadanie tej  kategorii uprawnia do kierowania:

a) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

b) zespołem pojazdów złożonych z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 

Kategoria B+E, C+E, D+E - posiadanie tych kategorii uprawnia do kierowania:

a) pojazdem określonym odpowiednio w prawa jazie kategorii B, C lub D łącznie  z przyczepą (przyczepami),

b) w zakresie kategorii B+E dopuszazelna masa całkowita ciagnietej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t.

Więcej artykułów…

 1. kategoria D
 2. Gabinet psychologiczny