PRAWO JAZDY

Prawo jazdy kategorii A uprawnia kierującego do poruszania się:

– motocyklem,

– motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla 100 kg i pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii A:

– Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii A.

– Wiek minimum 24 lata, lub 20 lat, gdy kandydat na ubiegający się o prawo jazdy kategorii A posiada przynajmniej 2 lata prawo jazdy kategorii A2.

Cena kursu zawiera:

– Część teoretyczna szkolenia (30 godzin).

– Część praktyczna szkolenia (20 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach

– Teoretyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w siedzibie OSK KRZEMPEK.

– Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych jak na egzaminach w WORD

– Wykwalifikowana kadra dydaktyczna

 Pojazd szkoleniowy: SUZUKI Gladius

Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia kierującego do poruszania się:

– motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (46,9357KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg,

– motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii A2:

– Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii A2.

– Wiek minimum 18 lat.

 

Cena kursu zawiera:

– Część teoretyczna szkolenia (30 godzin)

– Część praktyczna szkolenia (20 godzin)

– Teoretyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w siedzibie OSK.

– Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych w Ośrodku Szkolenia

– Wykwalifikowana kadra dydaktyczna.

Pojazd szkoleniowy:

– Yamaha RG

– Suzuki VZ

Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia kierującego do poruszania się:

   – motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 , mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej         nieprzekraczającym 0,1 kW/kg

     – motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW

     – pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii A1:

– Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii A1.

– Wiek minimum 16 lat

Cena kursu zawiera:

– Część teoretyczna szkolenia (30 godzin).

– Część praktyczna szkolenia (20 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach

– Teoretyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w siedzibie OSK KRZEMPEK.

– Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych jak na egzaminach w WORD

– Wykwalifikowana kadra dydaktyczna.

Pojazd szkoleniowy:

 – Yamaha 

Prawo jazdy kategorii AM uprawnia kierującego do poruszania się:

– motorowerem i czterokołowcem lekkim (np. niewielkich quadów, których masa nie przekracza 350 kg, a prędkość maksymalna to 45 km/h) o pojemności nie przekraczającej 50 cm3.

– Zastępuje kartę motorowerową

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii AM:

– Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii A1.

–  Wiek minimum 14 lat.

– Osoby, które ukończyły 14 lat i posiadają kartę motorowerową odpłatnie mogą ją wymienić na prawo jazdy AM bez konieczności zdawania egzaminu.

Cena kursu zawiera:

–  Część teoretyczna szkolenia (5 godzin).

– Część praktyczna szkolenia (5 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach

– Teoretyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w siedzibie OSK KRZEMPEK.

– Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych jak na egzaminach w WORD

–  Wykwalifikowana kadra dydaktyczna.

Ważne: Prawo jazdy AM jest wydawane na okres 15 lat. Okres ten może zostać skrócony biorąc pod uwagę orzeczenie lekarskie. Po upływie tego czasu ważność traci jedynie dokument, niezdobyte uprawnienia.

Pojazd szkoleniowy: Yamaha (skrzynia automatyczna)

 

Prawo jazdy kategorii B uprawnia kierującego do poruszania się:

 

– pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,

– pojazdem, o którym mowa w pkt. 1, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,

– pojazdem, o którym mowa w pkt. 1 z przyczepą lekką,

– mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,

– ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii B:

– Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii B.

– Wiek minimum 18 lat.

Cena kursu zawiera:

– Część teoretyczna szkolenia (30 godzin).

– Część praktyczna szkolenia (30 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach

– Teoretyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w siedzibie OSK KRZEMPEK.

– Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych jak na egzaminach w WORD

– Wykwalifikowana kadra dydaktyczna

Pojazd szkoleniowy: Toyota Yaris – taka jak na egzaminie

Prawo jazdy kategorii BE uprawnia kierującego do poruszania się:

– zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.

–  ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) oraz pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Jednak zespół pojazdów nie może składać się z więcej niż trzech pojazdów.

Osoba posiadającą prawo jazdy kat. B i CE lub B i DE posiada uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów wynikających z kategorii B+E.

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii BE:

– Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii B.

– Wiek minimum 18 lat.

– Posiadanie prawa jazdy kat. B

Cena kursu zawiera:

– Część praktyczna szkolenia (15 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach

– Praktyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany przez instruktora

– Wykwalifikowana kadra dydaktyczna

 

Pojazd szkoleniowy: Volkswagen T4 z przyczepką

Prawo jazdy kategorii C uprawnia kierującego do poruszania się:

– pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3.5 t, z wyjątkiem autobusu,

– ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii C:

– Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii C

– Wiek minimum 21 lat (lub 18 lat w sytuacji, kiedy kursant posiada świadectwo kwalifikacji wstępnej do prawa jazdy kategorii C)

– Posiadanie prawa jazdy kategorii B

Cena kursu zawiera:

– Część teoretyczna szkolenia 20 godzin.

– Część praktyczna szkolenia (30 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach

– Teoretyczny i praktyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w OSK KRZEMPEK.

– Wykwalifikowana kadra dydaktyczna

Pojazdy szkoleniowe:

MAN TGL 12.250  
MAN TGL 12.240

Prawo jazdy kategorii CE uprawnia kierującego do poruszania się:

– zespołem pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3.5 t (z wyjątkiem autobusu lub motocykla) z przyczepą,

– ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub przyczepami.

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii CE:

– Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii CE.

– Wiek minimum 21 lat.

– Posiadanie prawa jazdy kategorii C.

W cenie kursu zawiera się:

– Część praktyczna szkolenia (25 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach

– Wykwalifikowana kadra dydaktyczna.

 

Pojazdy szkoleniowe:

– MAN TGL 12.250 

– MAN TGL 12.240

– przyczepa

Prawo jazdy kategorii D uprawnia kierującego do poruszania się:

– autobusem,

– ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii D:

– Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii D

– Wiek minimum 24 lata. (lub 21 lat w sytuacji, kiedy kursant posiada świadectwo kwalifikacji wstępnej do prawa jazdy kategorii D)

 – Posiadanie prawa jazdy kategorii B lub C

 Cena kursu zawiera:

– Część teoretyczna szkolenia (20 godzin).

– Część praktyczna szkolenia (40 lub 60 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach

– Teoretyczny i praktyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w OSK OSKRZEMPEK.

–  Wykwalifikowana kadra dydaktyczna

Pojazd szkoleniowy:

– SETRA HD 415

– Ponticelli

Prawo jazdy kategorii T uprawnia kierującego do poruszania się:

– ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

– zespołem pojazdów złożonych z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami)

– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii T:

– Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) dla kategorii T

– Wiek minimum 16 lat

Cena kursu zawiera:

– Część teoretyczna szkolenia (30 godzin).

– Część praktyczna szkolenia (20 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach

– Teoretyczny i praktyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w OSK OSKRZEMPEK.

– Wykwalifikowana kadra dydaktyczna

Pojazd szkoleniowy:

– Zetor