USŁUGI ROZWOJOWE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

Sposób dystrybucji dofinansowania: system zaliczkowo – refundacyjny z wkładem własnym zgodnie z założeniami projektu.

Preferencyjny poziom dofinansowania: max. 90%

Uczestnikami projektów mogą być  wszystkie osoby dorosłe, które mieszkają lub uczą się lub pracują w województwie podkarpackim, niezależnie od swojego statusu na rynku pracy.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa – 70%

małe przedsiębiorstwa – 60%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencje w dostępie do środków:

pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach, usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Co do zasady wybór oferty edukacyjnej i instytucji szkoleniowej nastąpi w pierwszej kolejności na podstawie indywidualnego wyboru przez uczestnika projektu spośród ofert dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.

Szczegóły dotyczące zasad udzielanego wsparcia każdy Operator określi indywidualnie w swoim regulaminie naboru uczestników.